Poslovne usluge


Andragoško učilište "Zvonimir" pruža slijedeće poslovne usluge:
 
- Pomoć pri izradi i podnošenju zahtjeva za osnivanje ustanove Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa.
- Pomoć pri izradi i podnošenju zahtjeva Trgovačkom sudu za upis Ustanove u registar suda.
- Stručnu pomoć pri izboru, izradi programa i podnošenju zahtjeva za verifikaciju i odobrenje izvođenja.
- Pomoć pri kompletiranju dokumentacije i podnošenju zahtjeva za odobrenje pečata sa grbom
  Republike Hrvatske.
- Stručnu pomoć pri ustrojavanju radne i pedagoške dokumentacije škole.
- Trajno praćenje i stručnu pomoć Ustanovi u radu.

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)