Samovrednovanje rada obrazovnih ustanova


ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR VAM PREPORUČUJE IZDANJE:

Priručnik za samovrjednovanje rada obrazovnih ustanova

Za samovrjednovanje rada škole koriste se razni postupci i instrumenti:
Analiza dokumentacije, upitnici, skale i klasifikacijske liste, neposredni uvid u rad škole i nastavnika, testovi znanja, ispitivanje znanja, stajališta, interesa, navika i potreba učenika, razgovor, inspekcijski nalazi, nalazi prosvjetnih savjetnika i drugo.

Kako provesti postupak samovrjednovanja pomoći će vam "Priručnik za samovrjednovanje rada obrazovnih ustanova" za osnovno i srednje obrazovanje redovitih učenika, te ustanova za obrazovanje odraslih.

U Priručniku je dana receptura za ocjenjivače koji moraju točno znati KOGA, ŠTO (koje elemente), KADA i KAKO vrjednuju te, na temelju stečenih uvida, kako procijeniti rezultate (postignuća) promatranoga objekta.

Priručnik je opsega 100 stranica, formata A-4, s 52 pokazatelja i konkrtna primjera koji se nalaze i na priloženom CD-u u obliku upitnika za sve sudionike vrjednovanja. Priloženi CD s tablicama i upitnicima rađen je u WORD formatu tako dase upitnici mogu "skinuti" s CD-a i koristiti u izvornom obliku.

Tablice i upitnici mogu se i mijenjati i prilagođavati prema specifičnim potrebama obrazovne ustanove!

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone 01/4817-176 ili 01/4817-230. ili na fax : 01/4814-617.

Narudžbe se mogu izvršiti faksom ili narudžbenicom na web stranici. Na temelju narudžbe, kupcu će biti ispostavljen račun. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone 01/4817-176 ili 01/4817-230. ili na fax : 01/4814-617.

NARUDŽBENICA

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)