Priručnik za pripremanje i polaganje stručnih ispita


Stručno usavršavanje učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu zakonska je obveza. U tom procesu rad s pripravnicima ostvarivanje pripravničkog staža i polaganje stručnog ispita zauzima posebno mjesto. Dužnosti svih dionika u osposobljavanju pripravnika za samostalan odgojno-obrazovni rad propisane su Pravilnikom o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu.

Da bi svim dionicima omogućili lakši rad pripremili smo Priručnik kao neposrednu pomoć u provedbi procesa stažiranja i polaganja stručnog ispita.

Priručnik sadrži tumačenja, preporuke, savjete i upute za članove povjerenstva za provedbu stažiranja (ravnatelja, pripravnikova mentora i stručnog suradnika) i samog pripravnika, a koje se odnose na stažiranje i polaganje stručnog ispit.

Osobitu pomoć pripravnicima, pa i ostalim nastavnicima, pružiti će primjeri za izradu izvedbenog i operativnog predmetnog programa rada, primjeri za izradu pisanih priprema za izvođenje nastavnog sata, upute za praćenje, provjeravanje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika te analizu osobne uspješnosti.

SADRŽAJ:
I. Odgojno-obrazovni radnici u hrvatskomu obrazovnom sustavu  
II. Pravne osnove za ostvarivanje pripravničkog staža i polaganje stručnog ispit
III. Pripravnički staž
IV. Stručni ispit  
V. Program stručnog ispita  
VI. Izradba i realizacija programa stažiranja  
VII. Planiranje i programiranja rada nastavnika za sljedeću školsku godinu
VIII. Pripremanje nastavnika tijekom školske godine za neposredno izvođenje nastave
IX. Primjer formulara za izradbu pisane pripreme
X. Uputa za izradbu pisane priprema za izvođenje nastave
XI. Primjeri izrađenih pisanih priprema
XII. Analiza nastavnog sata
XIII. Praćenje, provjeravanje, vrednovanje i ocjenjivanje
XIV. Obrazovanje odraslih
XV. Rješavanje konflikata u nastavi
XVI. Samovrednovanje rada nastavnika
XVII. Posebni upitnik za provjeru nastavnih umijeća

Narudžbe se mogu izvršiti faksom ili narudžbenicom na web stranici. Na temelju narudžbe, kupcu će biti ispostavljen račun. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone 01/4817-176 ili 01/4817-230. ili na fax : 01/4814-617.

Na slijedećem linku možete ispuniti narudžbenicu koju je potrebno poslati poštom na: Amruševa 10/III, 10 000 Zagreb.

NARUDŽBENICA

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)