Marketing i menadžment u obrazovanju odraslih


Za uspješno funkcioniranje ustanove za obrazovanje odraslih potreban je i stručan i kvalitetan menadžment. Funkcije menadžmenta u obrazovanju odraslih uglavnom ostvaruju menadžeri koji vode ili upravljaju ustanovom za obrazovanje odraslih. U sustavu upravljanja ustanovom ravnatelj može biti poticaj, ali može biti i kočnica razvoja ustanove.

Stoga možemo pozdraviti izlaženje ovog priručnika namijenjenog prvenstveno osobama koje upravljaju obrazovnim ustanovama, posebno ustanovama za obrazovanje odraslih.

Priručnik, kroz dva poglavlja (marketing i menadžment) analizira, istražuje i definira osnovne pojmove te daje jasne stručne upute menadžerima, kako uspješno organizirati marketing i provoditi menadžment u svojoj školi.


RECENZENTI SU:
prof. dr.sc. Milan Matijević
prof. dr.sc. Dušan Petričević


IZVOD IZ SADRŽAJA:
Marketing u obrazovanju odraslih
- istraživanje obrazovnih potreba
- planiranje marketinga u obrazovanju odraslih
- marketinški informacijski sustav u obrazovanju odraslih
- segmentacija tržišta za potrebe obrazovanja odraslih
- marketinška strategija ustanova za obrazovanje odraslih
- kvaliteta usluge u obrazovanju odraslih
- interni marketing u ustanovama za obrazovanje odraslih
- elementi marketinškog miksa u ustanovama za obrazovanje odraslih
- promocijske poslovne komunikacije u obrazovanju odraslih
- izgradnja i održavanje imidža
- promidžbene aktivnosti ustanove za obrazovanje odraslih
- Internet i strategija marketinga
- Nastavna pisma kao bitan marketinški element u obrazovanju odraslih

Menadžment u obrazovanju odraslih
- upravljanje ustanovom za obrazovanje odraslih
- moguće konfliktne situacije i njihovo rješavanje
- andragoška djelatnost ustanove za obrazovanje odraslih
- menadžment ljudskog potencijala u obrazovanju odraslih
- izvori stresa i upravljanje stresom
- upravljanje kvalitetom u ustanovi za obrazovanje odraslih

Knjiga sadrži veći broj prikaza, obrazaca i primjeraka iz andragoške prakse, pa kao takav može poslužiti svakom ravnatelju, odnosno voditelju u ustanovama za obrazovanje odraslih.

Narudžbe se mogu izvršiti faksom ili narudžbenicom na web stranici. Na temelju narudžbe, kupcu će biti ispostavljen račun. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone 01/4817-176 ili 01/4817-230. ili na fax : 01/4814-617.

Na slijedećem linku možete ispuniti narudžbenicu koju je potrebno poslati poštom na: Amruševa 10/III, 10 000 Zagreb.

NARUDŽBENICA

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)